Sådan forbedres teamsamarbejdet på 6 enkle måder

I den moderne forretningsverden kan projektteams evne til at interagere problemfrit og producere resultater have stor indflydelse på virksomhedens produktion. Uanset om det er en lille og enkel afdelingsopgave eller en fuldskala, gargantuansk tværgående teamindsats, hviler projektsucces i sidste ende på en nøglefaktor: holdets evne til at samarbejde. Alligevel overser mange ledere og interessenter ofte eller simpelthen forkert bedømmer de nødvendige ingredienser for at få denne opskrift til at fungere.

For at teams kan fungere effektivt, er det vigtigt at udvikle det rigtige miljø, de skal fungere i, samt give de rigtige værktøjer og ressourcer. For at hjælpe med at afklare og definere, hvilken type miljø dette skal være, har vi samlet nogle af de mest væsentlige punkter, der skal tages i betragtning, når vi prøver at fremme teamsamarbejde, herunder tip til ledelse, kultur og engagement.

Så næste gang du har brug for at samle folk og få dem til at give resultater, er det dette, du skal huske.

1. Brug teknologi

På en hurtigt udviklende arbejdsplads udfordrer teknologikapaciteter i stigende grad traditionelle kontornormer; et sådant eksempel er, hvordan teammedlemmer kan holde hinanden ajour med, hvor de i øjeblikket befinder sig på projektets tidslinje.

Tidligere har dette muligvis krævet et teammøde, men da projekthold bliver fysisk spredt, er dette ikke så praktisk mere; Det er f.eks. urealistisk at forvente, at Jane, den grafiske designer, flyver til kontor i New York hver fredag ​​morgen de næste to måneder bare for at demonstrere hendes seneste design.

Derfor er det vigtigt at investere i effektive samarbejdsværktøjer. Gennem korrekt brug af et online arbejdsområde, såsom en passende skyplatform eller -app, kan Jane i stedet uploade et dokument i realtid til et centralt sted eller sted og få feedback hurtigt, hvilket muliggør en mere flydende og effektiv måde at arbejde på. Det negererer også spildte timer i et indelukket mødelokale, der bedre kunne bruges foran en computerskærm.

Naturligvis er dette ikke en alt-løsning; undertiden foretrækkes det at brainstorme personligt, og det er også relevant at overveje sikkerhedsproblemer som filtilladelser og dataoverførsler. Men i det store skema med ting kan den korrekte brug af teknologiværktøjer have en monumental indflydelse på samarbejde og skabe enkle og effektive måder for alle at være kontinuerligt synkroniseret.

2. Sørg for, at kommunikation er universel

Kommunikation er en grundlæggende komponent i teamwork, og uden det er ethvert projekt dømt til at mislykkes. Dette betyder ikke blot at sende masser af e-mails eller insistere på daglige konferenceopkald; kommunikation handler lige så meget om hvem der siger hvad end hvor ofte det siges.

For eksempel, hvis en stemme konstant høres over andre, eller visse medlemmer ikke trækker deres vægt med hensyn til ideer og bidrag, er det usandsynligt, at dit team maksimerer sit fulde potentiale. Dette er grunden til, at det er vigtigt, at hvert teammedlem er en del af samtalen, og at de, uanset deres rolle eller deres 'rang' i hierarkiet, bliver lyttet til. Når alt kommer til alt er en af ​​de største fordele ved samarbejde, at der straks findes en række ekspertise og synspunkter, så hvorfor spilder dem?

Opfordrer konstant folk til at tale og skabe et miljø, hvor de har det godt med det; Ellers er det ikke et samarbejde, men blot en lille procentdel af gruppen, der fortæller alle andre, hvad de skal gøre.

3. Opret ansvarlighed

Med det for øje er det stadig vigtigt, at alle i teamet ved, hvor de står; i ethvert miljø er samarbejde kun effektivt, når hvert medlem kender deres rolle. Tildeling af bestemte opgaver til bestemte individer betyder, at arbejde ikke gentages, tid ikke spildes, og der er ansvarlighed for hver del af projektet - og dette bør være en prioritet for projektledere.

På lignende måde er det også nødvendigt at opstille mål; For at nå fremskridt, skal fremskridtene trods alt være målbare. Dette hjælper også samarbejdet, fordi når alle ved, hvilken retning de har brug for at trække i, er der ingen mangel på klarhed eller udsættelse; der er et klart formål med hvad der skal gøres.

Husk: selvom det kan lyde kontraproduktivt over for innovation, kan det at have den modsatte effekt faktisk have den modsatte effekt, hvis du holder et nøje øje med, hvad dit team udfører og tildeler opgaver i overensstemmelse hermed. Når folk ved, hvad slutmålet er, er det lettere at arbejde sammen for at nå det.

4. Engagere dine medarbejdere

Samarbejde fungerer bedst, når teammedlemmer brænder for projektet og er ivrige efter at engagere deres kreative energi. Når alt kommer til alt, frigøres medarbejdere, der mangler nogen form for entusiasme eller drev, sandsynligvis ikke vil bidrage meget.

Derfor er medarbejderengagement så vigtig. Selvom det generelt opfattes som en del af en bredere ledelses- og HR-strategi, er dens virkning inden for rammerne af et projektteam mere umiddelbar; i mange tilfælde kan det gøre eller ødelægge projektets succes.

Hvis du arbejder med en interessant klient, er det naturligvis lettere at opnå harmoni. Men hvis det er svært at sælge med hensyn til omfanget, tidslinjen eller andre skadelige faktorer, skal du muligvis blive kreativ. Det er her dine lederegenskaber er mest nødvendige; At holde folk motiverede er ofte det, der adskiller en god projektleder og en middelmådig.

5. Sørg for, at skibet styres

Udveksling af information, ideer og meninger er faktisk tegn på sundt teamsamarbejde. Men hvad angår et projekt, der har sat mål og mål, skal der også være en figur ved roret, der træffer beslutninger, når meninger er sammenstød eller ideer konkurrerer; Ellers vil folk simpelthen træde på hinandens tæer.

Dette kan være en vanskelig opgave, da du ikke kun skal vælge det bedste handlingsforløb, men også afbalancere det menneskelige element. Hvis medlem X bakker op om sin egen idé, men du beslutter at gå med medlem Ys forslag, hvordan vil det da påvirke forholdet fremover? Selv om dette ikke bør være et problem i et professionelt team, vil folk altid reagere forskelligt på bestemte scenarier.

Den vigtige ting at huske er dog, at samarbejde er meningsløst, hvis det ikke bevæger sig noget fremad. Forhandlinger om den bedste måde at fortsætte på, for eksempel, kan blive en quagmire, hvis der ikke er nogen der til at trække en linje. Så længe du forklarer folk, hvorfor deres idé ikke er mulig, og du forbliver åben og opmuntrende, så burde den ikke forårsage et problem, og den bør heller ikke kvæle samarbejdsånden.

6. Vær divers

At få seks personer i et rum, der tænker nøjagtigt på samme måde og bede dem om at komme med en løsning på et problem, kan give et hurtigt og effektivt svar - men det betyder ikke nødvendigvis, at det måske er det bedste. Derfor skal du, når du vælger et team, prøve at benytte så mange forskellige ekspertise- og videnområder som muligt.

Jo flere perspektiver du kan trække ud af, jo mere innovative og indsigtsfulde vil løsningen være. At oprette et ekkokammer til de samme ideer og tankegang er antitesen til kreativitet. Så træk fra mennesker, der har forskellige tankesæt, baggrunde og oplevelser, og giver dem en platform, hvor alle kan anvende deres tanker lige og effektivt.

Holdsamarbejde er meget vigtigt. Det fremmer innovation, øger effektiviteten og fremmer ansvarlighed, som alle er de vigtigste drivkræfter for en succesrig organisation. At skabe miljøet, hvor det kan trives, kræver dog planlægning, opmærksomhed og stærkt lederskab.

Forhåbentlig demonstrerer denne artikel, hvor du skal fokusere din opmærksomhed og energi, så dit team tillader at høste fordelene.

Har du andre tip til, hvordan du forbedrer teamsamarbejde? Fortæl os det i kommentarfeltet nedenfor!

Efterlad Din Kommentar

Please enter your comment!
Please enter your name here