Top 10 færdigheder, der er nødvendige for et job i tandpleje

Ud over den krævede uddannelse kræver det at arbejde inden for tandlæge, at en person skal have visse specifikke kompetencer, der vil skabe en mere succesrig professionel karriere. Nogle af de nødvendige kvalifikationer er god kommunikation, professionel adfærd og kognitiv evne. Disse og resten af ​​de 10 bedste færdigheder diskuteres nærmere nedenfor.

1. Gode kommunikationsevner

God kommunikation er en vigtig færdighed, som et individ inden for tandlæge har, for effektivt at tale med patienter, kolleger i praksis og familiemedlemmer til patienter. Kommunikationsevner omfatter både verbale og ikke-verbale færdigheder. For eksempel skal du være i stand til at evaluere en patients ikke-verbale udtryk; især da han eller hun ikke kan tale, mens du udfører tandlægeopgaver. Derudover er det vigtigt at demonstrere forståelse med hensyn til forskellige sociale og kulturelle problemer vedrørende dine patienter. Mens du skriver medicinske vurderinger og registrerer tandlæser, skal du have gode skriftlige kommunikationsevner.

2. Professionel adfærd & integritet

Et andet dygtighedssæt, der er vigtigt for nogen inden for tandlægeområdet, er at opretholde en høj etisk standard, mens du kontinuerligt arbejder under professionel adfærd og integritet i alt hvad du gør i din praksis. Derudover skal individer udvise en følelse af medfølelse og følsomhed, når de arbejder med alle deres patienter. Når du arbejder inden for det medicinske område, skal du opretholde dit eget helbred og følelsesmæssige velvære, så du bedre kan hjælpe dine patienter. Når du har alle dine sanser, der fungerer ordentligt, vil du være i stand til bedre at udføre korrekt vurdering, mens du arbejder i din tandlæge. Daglig udstilling af professionel adfærd i din praksis vil gå langt i at dyrke gode forhold til dine patienter.

3. Dygtige kognitive egenskaber

Personer med dygtige kognitive egenskaber vil gøre fremragende tandlæger, fordi de med succes kan udnytte og praktisere alt det tandlæge, der blev undervist i skolen. Tandlæger skal være i stand til at analysere situationer og beregne den perfekte løsning til hver patients behov. Disse personer skal vide, hvordan man kvantificerer, bruger omhyggelig overvejelse og kombinerer disse faktorer i en specifik plan for hver patient. Fremragende kognitive færdigheder gør det muligt for tandlægen at håndtere tænkning på hans eller hendes fødder og træffe faste beslutninger i praksis.

4. Sensoriske og fysiske egenskaber

Det er også vigtigt for personer, der arbejder inden for tandlæge, at have fremragende sensoriske evner og solide fysiske evner. Gode ​​sensoriske evner kommer i spil, når en tandlæge mødes med patienter og dybest set samler information fra diagnosen. Individet skal være i stand til at udnytte alle sanser - visuel, håndgribelig, auditiv og lugtende - i en sammenhængende metode til korrekt vurdering af patientens behov og tilvejebringe en acceptabel tandløsning. Med hensyn til fysiske evner skal tandlæger være i form og sunde, så de kan følge med i en aktiv praksis og løbende give omfattende pleje.

5. Flid i forskning

Et andet kompetenceprogram, der er vigtigt for en person inden for tandlægeområdet, er at udvise aktsomhed inden for forskning og kontinuerlig læring. For eksempel, når en situation præsenterer sig i den praksis, hvor tandlægen har brug for yderligere hjælp, skal han eller hun være åben for at undersøge yderligere, hvilket endda kan omfatte at tale med en kollega for at få råd. Derudover er det vigtigt for den enkelte kontinuerligt at opretholde et ønske om at lære, da det vedrører ny og avanceret teknologi og up-to-date praksis på området.

6. Fremragende ledelsesfærdigheder

En anden faktor, der måske ikke generelt overvejes, er, at en person inden for tandlæge skal have fremragende ledelsesevner. Når der findes finansiering, kan en tandlæge naturligvis ansætte en kontorleder til at føre tilsyn med den daglige drift af praksis. Tandlægen skal dog være opmærksom på, at det at have fremragende ledelsesevner vil hjælpe med til den generelle administration af hele praksisoperationen. For tandlæger med en mindre praksis kan han eller hun være nødt til at håndtere flere af de daglige administrative opgaver, f.eks. Journalføring og bogføring.

7. Manuel håndfærdighedskompetencer

Især med hensyn til området tandlæge er manuel fingerfærdighed meget vigtig for at drive en sikker, produktiv og rentabel praksis. Hvis en person ikke har god fingerfærdighed, kan han eller hun overveje en karriereændring. Tandlæger arbejder tæt på patienten og har brug for at anvende specificeret tandværktøj, så sikkerhed er den største bekymring. Derudover, hvis tandlægen ikke er i stand til manuelt at udføre de forskellige rekonstruktive og kirurgiske procedurer, der kræves, vil han eller hun ikke få succes i praksis.

8. Rumlig dom og hukommelsesfærdigheder

For at få succes med tandlægepraksis, skal en tandlæge have fremragende rumlig skøn. For eksempel beskæftiger han eller hun sig med et lille område af kroppen og har brug for at kunne oversætte kognitiv evne til det faktiske fysiske miljø i munden. Derudover er hukommelsesfærdigheder også vigtige. At være i stand til at mødes med patienten og se den faktiske tandlæge og derefter huske med fremragende hukommelsesevner, mens man evaluerer den faktiske plan, er afgørende.

9. Registrering og styring

Tandlæger skal være dygtige til detektivarbejde, da det vedrører effektivt at fastlægge de specifikke problemer, som hver patient oplever. Han eller hun skal være i stand til at være opmærksom på detaljer og dyrke fremragende observationsevner. Derudover er tandhåndteringsevner vigtige. Når detektivarbejdet for eksempel er afsluttet, skal tandlægen vide, hvordan man korrekt styrer situationen på en måde, der fungerer bedst for alle involverede. Patientens bedste interesser skal altid have højeste prioritet i detektions- og tandhåndteringsfasen.

10. Offentlige talefærdigheder

Dette sidste skillset gælder muligvis ikke for alle tandlæger. Imidlertid får tandlæger mange gange muligheder for at deltage i offentligt talende begivenheder. Ikke alle disse begivenheder vil være uden for praksis. Tandlæger skal være dygtige og være i stand til at tale med deres patienter, selv i en gruppeindstilling. En følelse af tillid til hans eller hendes dygtighed og ekspertise vil gøre det muligt for tandlægen med succes at engagere sig i sådanne offentligt talende muligheder.

Dental sundhed er relateret til den generelle sundhed i den menneskelige krop. At være en succesrig tandlæge er mulig; især for et individ, der besidder de specifikke færdigheder som beskrevet i denne artikel.

Efterlad Din Kommentar

Please enter your comment!
Please enter your name here